Woldlakebos

Het Woldlakebos is te vinden in Overijssel in het natuurpark De Weerribben-Wieden. Het is een moerasbos (ook wel broekbos genoemd) met veel sloten en natte plekken. In combinatie met de brede paden, die in de zon snel opwarmen is het een ideaal leefgebied voor vlinders en libellen.

Woldlakebos

Woldlakebos

Woldlakebos wandelpad

Woldlakebos wandelpad

Woldlakebos paadje door het riet

Woldlakebos paadje door het riet

Woldlakebos

Woldlakebos

Woldlakebos brede wandelpaden

Woldlakebos brede wandelpaden

Woldlakebos sloot met Krabbescheer

Woldlakebos sloot met Krabbescheer

Er loopt een route van zo’n 3 km door het bos, maar je kunt ook prima op eigen houtje het gebied verkennen. De paden liggen hoger dan het omringende terrein, maar ze kunnen wel wat drassig zijn.

Informatiebord Woldlakebos

Informatiebord Woldlakebos

Woldlakebos

Woldlakebos

Woldlakebos

Woldlakebos

Woldlakebos sloot

Woldlakebos

Af en toe zijn er mooie vergezichten over het rietland dat veel te vinden is in de Weerribben.

Woldlakebos rietland

Woldlakebos rietland

Bruggetje in het Woldlakebos

Bruggetje in het Woldlakebos

Ook de Ringslang heeft het prima naar de zin in dit natte bos.

Ringslang

Ringslang

Vlinders en libellen

Er komen in het Woldlakebos meer dan 40 soorten libellen voor. In de vele sloten en plassen voelen de larven zich prima thuis en langs de brede paden zijn voldoende insecten te vinden voor de volwassen libellen.

Een bijzondere libel, die je in het Woldlakebos vindt, is de zeer zeldzame Kempense heidelibel. Oorspronkelijk kwam deze alleen voor in Noord-Brabant in De Kempen op de grens met Belgiƫ, maar in 2013 is er ook een populatie in het Woldlakebos gevonden.

Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) mannetje

Kempense heidelibel mannetje

Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) vrouwtje

Kempense heidelibel vrouwtje

De Kempense heidelibel legt eitjes in ondiep water dat in de winter vaak droogvalt. In het voorjaar, als het waterpeil stijgt, komen de eitjes uit en leven de larven in het ondiepe en snel opwarmende water. In het Woldlakebos zijn er voldoende van deze ondiepe plassen te vinden. Aan het eind van de zomer zijn de larven volwassen en is de Kempense heidelibel te zien.

Woldlakebos

Woldlakebos leefomgeving Kempense heidelibel

Een andere zeldzame libel die in het Woldlakebos voorkomt, is de Noordse winterjuffer. Deze libel wordt in Nederland voornamelijk in de Weerribben en omgeving gevonden.

Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) vrouwtje

Noordse winterjuffer vrouwtje

Hieronder zijn nog enkele andere libellen uit het Woldlakebos te zien.

Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) mannetje

Gevlekte witsnuitlibel mannetje

Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) mannetje

Koraaljuffer mannetje

Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) vrouwtje

Blauwe breedscheenjuffer vrouwtje

Houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis) vrouwtje

Houtpantserjuffer vrouwtje

Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) mannetje

Gevlekte glanslibel mannetje

Smaragdlibel (Cordulia aenea) vrouwtje

Smaragdlibel vrouwtje

Bruine korenbout (Libellula fulva) vrouwtje

Bruine korenbout vrouwtje

Viervlek

Viervlek

Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis) mannetje

Sierlijke witsnuitlibel mannetje

Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum) vrouwtje

Steenrode heidelibel vrouwtje

Paardenbijter (Aeshna mixta) mannetje en vrouwtje

Paardenbijter mannetje en vrouwtje

Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum) vrouwtje

Bloedrode heidelibel vrouwtje

Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea) vrouwtje

Blauwe glazenmaker vrouwtje

Zwarte heidelibel (Sympetrum danae) mannetje

Zwarte heidelibel mannetje

Ook vlinders voelen zich prima thuis in en om het Woldlakebos. Langs de paden en bosranden groeien diverse kruiden en is o.a. Kattestaart en Koninginnekruid te vinden waar de vlinders dol op zijn. Er komen zo’n 30 soorten vlinders voor in het bos. Ook zeldzame vlindersoorten als de Zilveren maan of de Vuurvlinder kun je er tegenkomen.

Dagpauwoog (Aglais io)

Dagpauwoog

Gehakkelde aurelea (Polygonia c-album)

Gehakkelde aurelea

Klein geaderd witje (Pieris napi)

Klein geaderd witje

Kleine vos (Aglais urticae)

Kleine vos

Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)

Kleine vuurvlinder

Omgeving

Ook buiten het bos is er genoeg te beleven. Aan de rand van het bos zijn grote waterplassen te vinden, waar diverse watervogels, zoals Zilverreigers, Ganzen, Zwanen en Lepelaars langskomen.

Omgeving Woldlakebos

Omgeving Woldlakebos

Watervogelgebied omgeving Woldlakebos

Watervogelgebied omgeving Woldlakebos

Zwaan in het Woldlakebos

Zwaan

Woldlakebos bord Overstekende watervogels

Woldlakebos bord Overstekende watervogels

Een mooie klinkerweg doorkruist het bos en er zijn diverse fietspaden om van de mooie omgeving te genieten.

Weg door het Woldlakebos

Klinkerweg door het Woldlakebos

Fietspad langs het Woldlakebos

Fietspad langs het Woldlakebos

Huisje in de buurt van het Woldlakebos

Huisje in de buurt van het Woldlakebos

Locatie Woldlakebos

Adres: parkeerplaats Ingenieur Luteijnweg, 8371 TD Scheerwolde
Provincie: Overijssel

Google Maps: https://goo.gl/maps/bbWc8Dxeit42

Meer natuurgebieden

Bekijk ook andere natuurgebieden.

Burchttocht Wellerwaard

Burchttocht Wellerwaard

Het Burchttocht gebied is een bijzonder stukje natuur net buiten Emmeloord met orchideeƫn en zeldzame bloemen.

Adres: Friesepad, 8305 AZ Emmeloord
Provincie: Flevoland

Kuinderbos

Kuinderbos

Het Kuinderbos is een veelzijdig natuurgebied aan de rand van de Noordoostpolder.

Adres: Hopweg 21, 8314 PX Bant
Provincie: Flevoland