Bronnen

Voor iedereen die geïnteresseerd is in vlinders, libellen, bijen, wespen en andere insecten zijn de volgende websites erg nuttig.

Waarneming.nl

Op waarneming.nl kunnen mensen waarnemingen van planten of dieren doorgeven. Elke dag worden er duizenden waarnemingen toegevoegd. De experts van de site beoordelen deze waarnemingen en keuren ze goed als het zeker is dat de opgegeven soort klopt.

De vele foto’s op de site zijn erg handig om met je eigen foto’s te vergelijken en zo de juiste soort te herkennen. Ook de overige informatie is erg nuttig. Zo is bijvoorbeeld te zien in welke maanden en in welke regio’s een soort voorkomt. Dat maakt het makkelijker om te ontdekken welke soort je gezien hebt.

Vlinderstichting.nl

Op www.vlinderstichting.nl is uitgebreide informatie te vinden over alle vlinders en libellen, die in Nederland voorkomen. De site bevat foto’s en informatie hoe je de vlinder of libelle herkent. Ook is er informatie te vinden over de leefomgeving en levenswijze van de diverse soorten.

Nederlandsesoorten.nl

Op www.nederlandsesoorten.nl is een actueel en volledig overzicht te vinden van alle Nederlandse soorten, inclusief taxonomische informatie over de soort en de familie waartoe de soort behoort. De Soortzoekers kunnen handig zijn bij het determineren van een waarneming.

Wildebijen.nl en Wildewespen.nl

Op www.wildebijen.nl en www.wildewespen.nl is veel informatie te vinden over diverse bijen- en wespenfamilies.

Denederlandsebijen.nl

Ook www.denederlandsebijen.nl is een informatieve site. De site is technisch wat gedateerd, maar als je op de startpagina klikt op Zoek wilde bij op Nederlandse naam kun je de informatie over de vele bijensoorten goed vinden.

Bestuivers.nl

Op www.bestuivers.nl is het boek Gasten van bijenhotels gratis te lezen (in PDF vorm). Een erg leuk en informatief boek over alle bezoekers van bijenhotels. Ook de andere publicaties en informatie op deze site zijn zeer de moeite waard.

Natuurfoto websites

Als je een bij, wesp, nachtvlinder of een ander insect gefotografeerd hebt en er niet zo makkelijk achterkomt welke soort het is, kan het helpen een bezoek te brengen aan:
www.ahw.me,
www.gardensafari.net of
www.tuin-thijs.com.
Deze sites bevatten heel veel soorten en de kans is groot het insect dat je zelf gezien hebt, daar ook beschreven wordt.