Behangersbijen

Behangersbijen bekleden de binnenkant van hun nest met stukjes blad. De naam Behangersbij slaat op dit behangen van het nest. In Nederland zijn er 15 soorten, waarvan er 12 zeldzaam zijn.

De vrouwtjes verzamelen stuifmeel met de haren op de buik. Dit wordt ook wel een buikschuier genoemd. Veel andere bijenfamilies verzamelen met haar op de poten.

Gewone behangersbij

De Gewone behangersbij (Megachile versicolor) is een algemeen voorkomende bij. In de maanden juni t/m augustus wordt hij het meest waargenomen.

Vrouwtjes van de Gewone behangersbij (Megachile versicolor) hebben een grotendeels rode buikschuier. De laatste twee segmenten van de buikschuier zijn zwart. De vrouwtjes lijken sterk op de Tuinbladsnijder, maar die hebben een volledig rode buikschuier. Langs de randen van de achterlijfssegmenten zijn smalle witte haarbandjes te zien bij de Gewone behangersbij.

Gewone behangersbij vrouwtje

Gewone behangersbij vrouwtje

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Genus: Behangersbijen (Megachile)
Soort: (onzeker) Gewone behangersbij (Megachile versicolor)

Grote bladsnijder

De Grote bladsnijder (Megachile willughbiella) is een algemeen voorkomende bij. Het is een relatief grote behangersbij, die het meest in de maanden juni t/m augustus wordt waargenomen.

De vrouwtjes hebben lange haren op de eerste achterlijfssegmenten en korte haarbandjes op de rest van het achterlijf. De buikschuier heeft aan het begin rode verzamelharen en aan het einde zwarte haren.

Grote bladsnijder (Megachile willughbiella) vrouwtje

Grote bladsnijder vrouwtje

Grote bladsnijder (Megachile willughbiella) vrouwtje

Grote bladsnijder vrouwtje

Grote bladsnijder vrouwtje

Grote bladsnijder vrouwtje

De mannetjes van de Grote bladsnijder zijn makkelijk te herkennen. Zij hebben brede tarsen (uiteinde van de poot) aan de voorpoten met lange witte haren. De haarbandjes van de eerste segmenten op het achterlijf hebben lang haar. De rest van het achterlijf heeft korte haarbandjes.

Grote bladsnijder mannetje

Grote bladsnijder mannetje

Grote bladsnijder (Megachile willughbiella) mannetje

Grote bladsnijder mannetje

Het mannetje op de foto’s hieronder had een mooie uitkijkpost gevonden in een gat in een paal in onze tuin. Elke avond en als het slecht weer was, was hij hier te vinden.

Grote bladsnijder mannetje

Grote bladsnijder mannetje

Grote bladsnijder mannetje

Grote bladsnijder mannetje

Grote bladsnijder mannetje

Grote bladsnijder mannetje

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Genus: Behangersbijen (Megachile)
Soort: Grote bladsnijder (Megachile willughbiella)

Tuinbladsnijder

De Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis) is een algemeen voorkomende bij. Hij wordt het meest waargenomen in de maanden juni t/m augustus.

Vrouwtjes van de Tuinbladsnijder lijken sterk op de Gewone behangersbij. Ze zijn te herkennen aan de volledig rode buikschuier. Bij de Gewone behangersbij zijn de laatste segmenten zwart. De smalle haarbandjes op het achterlijf zijn op de eerste achterlijfssegmenten onderbroken.

Tuinbladsnijder vrouwtje

Tuinbladsnijder vrouwtje

Tuinbladsnijder vrouwtje

Tuinbladsnijder vrouwtje

Op deze foto zijn de grote kaken goed te zien, waarmee de vrouwtjes stukje uit de bladeren van struiken ‘knippen’ om de binnenkant van hun nest mee te bekleden.

Tuinbladsnijder vrouwtje

Tuinbladsnijder vrouwtje

Tuinbladsnijder vrouwtje

Tuinbladsnijder vrouwtje

Tuinbladsnijder vrouwtje

Tuinbladsnijder vrouwtje

Tuinbladsnijder vrouwtje

Tuinbladsnijder vrouwtje

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Genus: Behangersbijen (Megachile)
Soort: (onzeker) Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis)

Onderstaande behangersbijen hebben al zoveel stuifmeel verzameld dat de kleur haren van de buikschuier niet meer te zien is. Het is daarom ook niet met zekerheid te zeggen welke soort het betreft.

Behangersbij

Onbekende behangersbij

Behangersbij

Onbekende behangersbij

Hieronder is een mannetje behangersbij te zien. Deze lijken op de vrouwtjes, maar hebben geen buikschuier om stuifmeel te verzamelen.

Behangersbij mannetje

Onbekende behangersbij mannetje

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Genus: Behangersbijen (Megachile)
Soort: onbekend

Meer Bijen en hommels

Bekijk ook andere bijen en hommels.

Kegelbijen

Kegelbijen

Kegelbijen zijn in Nederland vrij zeldzaam. Bij de vrouwtjes loopt het achterlijf taps toe.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Megachilinae
Genus: Kegelbijen (Coelioxys)

Klokjesbijen

Klokjesbijen

Klokjesbijen hebben vaak een voorkeur voor de pollen van planten uit de Klokjesfamilie (Campanulaceae).

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Megachilinae
Genus: Klokjesbijen (Chelostoma)