Bijen en hommels

De insectenwereld is ingedeeld in 33 ordes. Bijen en hommels horen bij de orde van de Vliesvleugeligen (Hymenoptera). Ook wespen en mieren horen daarbij. Er zijn twee onderordes:

  • Apocrita (Angeldragers en Sluipwespen), bevat alle soorten met een wespentaille.
  • Bladwespachtigen, bevat alle soorten zonder wespentaille.

Bijen en hommels

De Bijen en hommels (Apidae) zijn een familie binnen de onderorde Apocrita. In Nederland zijn er zo’n 340 soorten. Deze zijn verdeeld over diverse onderfamilies en genera (geslachten).

Andreninae

Zandbijen

Zandbijen

Zandbijen komen met bijna 80 soorten veel voor in Nederland. Ze nestelen in de grond.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Andreninae
Genus: Zandbijen (Andrena)

Apinae

Hommels

Hommels

Hommels behoren ook tot de bijensoorten. Ze zijn relatief groot en hebben dichte wollige beharing.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Apinae
Genus: Hommels (Bombus)

Honingbijen

Honingbijen

Honingbijen zijn sociale bijen, die in bijenkasten worden gehouden voor de honing en was.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Apinae
Genus: Honingbijen (Apis)

Sachembijen

Sachembijen

Sachembijen zijn relatief grote en breedgebouwde bijen, die een beetje op hommels lijken.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Apinae
Genus: Sachembijen (Anthophora)

Wespbijen

Wespbijen

Wespbijen zijn vrij kale, parasitaire bijen, die vaak een wespachtige tekening hebben.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Apinae
Genus: Wespbijen (Nomada)

Colletinae

Maskerbijen

Maskerbijen

Maskerbijen zijn kleine zwarte bijen. Mannetjes hebben een wit of geel masker op het gezicht.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Colletinae
Genus: Maskerbijen (Hylaeus)

Zijdebijen

Zijdebijen

Zijdebijen zijn middelgrote en grote bijen met brede dichtbehaarde haarbanden op het achterlijf.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Colletinae
Genus: Zijdebijen (Colletes)

Halictinae

Bloedbijen

Bloedbijen

Bloedbijen zijn zwak behaarde zwarte bijen met een rood achterlijf. Bloedbijen zijn parasitaire bijen.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Halictinae
Genus: Bloedbijen (Sphecodes)

Groefbijen

Groefbijen

Groefbijen danken hun naam aan het verticale groefje op het uiteinde van het achterlijf van de vrouwtjes.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Halictinae
Genus: Groefbijen (Halictus / Lasioglossum)

Megachilinae

Behangersbijen

Behangersbijen

Behangersbijen bekleden hun nest met stukjes blad. De vrouwtjes verzamelen stuifmeel met de haren op de buik.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Megachilinae
Genus: Behangersbijen (Megachile)

Kegelbijen

Kegelbijen

Kegelbijen zijn in Nederland vrij zeldzaam. Bij de vrouwtjes loopt het achterlijf taps toe.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Megachilinae
Genus: Kegelbijen (Coelioxys)

Klokjesbijen

Klokjesbijen

Klokjesbijen hebben vaak een voorkeur voor de pollen van planten uit de Klokjesfamilie (Campanulaceae).

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Megachilinae
Genus: Klokjesbijen (Chelostoma)

Metselbijen

Metselbijen

Metselbijen gebruiken modder om hun nest dicht te metselen. Vrouwtjes hebben een buikschuier.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Megachilinae
Genus: Metselbijen (Hoplitis / Osmia)

Tronkenbijen

Tronkenbijen

Tronkenbijen zijn kleine zwarte, gepuncteerde bijen, die in Nederland vrij algemeen zijn.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Megachilinae
Genus: Tronkenbijen (Heriades)

Tubebijen

Tubebijen

Tubebijen zijn voornamelijk zwarte, sterk gepuncteerde bijen, die in Nederland vrij zeldzaam zijn.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Megachilinae
Genus: Tubebijen (Stelis)

Wol- en Harsbijen

Wol- en Harsbijen

Wol- en Harsbijen gebruiken hars of de wollige haren van bladeren of stengels bij de nestbouw.

Onderorde: Apocrita
Sectie: Angeldragers (Aculeata)
Familie: Bijen en hommels (Apidae)
Onderfamilie: Megachilinae
Genus: Wol- en Harsbijen (Anthidium)